Kalite & Çevre Politikamız


Müşterilerimizin tüm istek ve beklentilerine çözüm ortağı olarak, en iyi şekilde cevap vermek, koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak ve Kalite ve Çevre Sistem şartlarına uyarak sürekli iyileşme felsefesi ile tüm çalışanlarımızın sisteme katılımını sağlamak, Tüm personelin Kalite ve Çevre bilincini geliştirerek sürdürülebilir şekilde, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi oluşturmak, ulusal ve uluslararası yasalara uygun biçimde, çevresel etkileri minimuma indirerek doğal çevreyi korumak, Uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu yapmak, doğal kaynakların israfını önlemek, atıkları azaltmak ve atıkların geri dönüşümü sağlamak, Çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığını korumak için tüm çalışanların eğitimlerini sağlamak, Tüm faaliyetler kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar, çevre ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü oluşturmak, Müşterilere verilen hizmetlerin kalitesini sürekli sağlamak için tedarikçilerle işbirliği yapmak. Yürürlükteki Çevre Yönetim Sistemlerinin gerektirdiği Yasa/Mevzuat şartlarına uygun hizmet vereceğimizi taahhüt ederiz.